Students


M.tech 2021 BATCH

Abhinav Pubbi

Amreen Kaur

Debangana Dutta

Hershita Shukla

Himanshu Yadav

Krunal Badlani

Matcha Sahadev

Mohit Gaur

Nikhil Lohar

Nikhitha Avula

Nitish Pani

P V Aishwariya

Piyush Pushker

Poonam Kumari

Rehana Sultana

Shikari Sriker

Sunni Sagar

Venkata Sai Rajesh Malladi

Vinayak

M.Tech 2020 Batch